Norway Grants logo Frds Logo

Inspectoratul Școlar Județean Prahova este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației, organizat la nivelul județului Prahovași care acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea educațieinaționale nr. 1/2011, în domeniul învățământului preuniversitar.Sarcina sa principală este coordonarea și monitorizarea  școlilor de toate nivelurile din județul Prahova. Asta înseamnă 210 de școli cu personalitate juridică, cu 9500 de angajați: profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic și 102000 de elevi și copii, de la 3 la 19 ani. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a implementat mai multe programe având ca grupuri țintă copii și tineri romi, copii și tineri lăsați în urmă de părinții plecați la muncă în străinătate, copii și tineri cu dizabilități, alți copii și tineri din comunități dezavantajate. (www.isj.ph.edu.ro)

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ îşi asumă misiunea de a moderniza şi optimiza calitatea învăţământului, oferind beneficiarilor alternative educaţionale diversificate, în şcoli rurale şi urbane moderne. ISJ Neamţ acţionează pentru consolidarea procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, dobândirea de competenţe cheie şi o bună incluziune socială, respectând principiul egalităţii de şanse şi de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere, în actualul context european.

În judeţul Neamţ, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ: asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară; înfiinţează, cu avizul Ministerului Educaţiei, unităţi şcolare

ale învăţământului de stat; asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu; coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic; organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar; coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe.

Pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, a fi în serviciul comunităţii este o obligaţie şi o atitudine asumată. De asemenea, considerăm ca transparenţa deciziilor şi acţiunilor de care suntem răspunzători este menită sa asigure o mai bună cunoaştere reciprocă între cei doi poli ai actului de educaţie: şcoala şi elevul cu familia lui.  (www.isjneamt.ro)

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.  GO AHEAD promovează activ educația de calitate punând accent pe importanța dezvoltării abilităților socio-emoționale și pe integrarea tehnologiei în procesul educațional formal și non-formal prin activități de formare dedicate adulților, profesorilor și viitorilor consilieri, respectiv prin activități de consiliere și dezvoltarea de competențe socio-emoționale dedicate copiilor.

Proiectele pe care le dezvoltăm și implementăm:

  • formare profesională continuă pentru adulți și profesori
  • coaching și dezvoltare personală pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice
  • consiliere, orientare în carieră a copiilor, tinerilor și adulților
  • formare profesională pentru adulți pentru a deveni Consilieri pentru dezvoltare personală

(www.go-ahead.ro )

FUNDAȚIA ART FOR CHANGE are sediul în Norvegia și a fost fondată de către Eirik Jarl Trondsen pentru a sprijini proiectele comunitare de dezvoltare care au început în Africa de Est și care au un impact în viața tinerilor. Fundația se concentrează în special pe arta afirmativă (  Affirmative Art) și folosește această metodologie pentru a crea schimbări pozitive în viața oamenilor. Prin Art for Change, cineva are ocazia să sprijine tinerii în căutarea viselor lor. Activitatea Fundației Art for Change se concentrează în Africa de Est, Europa de Nord și de Est.  (www.affirmativeart.org)

”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

EnglishRomanian