Norway Grants logo Frds Logo

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a administrat scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local. Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

  • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
  • dezvoltare socio-economică
  • egalitate de șanse
  • combaterea sărăciei
  • dezvoltare comunitară
  • educație

Funcționând sub deviza „O organizaţie pentru oameni şi problemele lor”, FRDS are drept misiune sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor sărace şi a altor categorii vulnerabile din România, prin promovarea şi suportul acordat iniţiativelor locale orientate către binele comun, identificate, înaintate şi realizate în mod participativ, prin implicarea comunităţii.

Obiectivul strategic al FRDS este realizarea unei schimbări de atitudine şi mentalitate pe multiple planuri (individual şi instituţional, local şi naţional) prin demonstrarea faptului că acolo unde există voinţa în rezolvarea unei probleme, există şi soluţii în acest sens.

Considerăm că adaptarea la contextul socio-economic şi cultural actual, astfel încât să continuăm a rămâne o organizaţie eficientă care să servească interesului public prin transferul de cunoştinţe şi experienţa în domeniul dezvoltării sociale şi pentru incluziunea socială https://frds.ro/

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 țări din Europa Centrală și de Sud și cu țările baltice. Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Pentru Perioada 2014-2021 România a fost prima țară care a semnat Memorandumurile de înțelegere în 13 octombrie 2016 și beneficiază de o alocare de 275.2 milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502 milioane de euro)

Fondurile acordate Romaniei sunt alocate către 12 programe și pentru Fondul pentru Relații Bilaterale. https://www.eeagrants.ro

”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

EnglishRomanian