Norway Grants logo Frds Logo

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic.

Proiectul a fost derulat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, care au adus un aport important în implementarea proiectului. Programul a avut o valoare totala eligibila de 5,464,478.93 lei si a fost implementat pe o perioada de 32 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii si imbunatatirea retentiei in sistemul educational prin imbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie in invatamantul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la inceputul proiectului, in 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.
 • Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 in ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative in procesul de predare invatare a copiilor cu CES), workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari Activitatea A6, indicatorul Output 2.2, Outcome activitati bilaterale (prin indicatorul corespunzator entitatilor care aplica cunostintele dobandite),Output 1,2 activitati bilaterale si indicatorii specifici definiti in cadrul A6 contribuie in mod direct la indeplinirea OS5. Activitatea A7 contribuie indirect la atingerea OS2.
 • Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale romano norvegiene, de la nivelul judetelor PH si NT cel putin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Nord Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltare personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art, 1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din Romania si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobandite in proiect) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate in proiect, pana la finalul proiectului.

Rezultatele principale obținute în cadrul proiectului au fost:

 • Studiu de impact a activităților desfasurate in scolile partenere. Studiul a avut ca scop elaborarea a două propuneri de strategii locale pentru cele două județe în sectorul educației cu plan de acțiune. A fost realizată o analiză inițială, disponibilă aici – . La finalizarea proiectului, s-a realizat a doua parte a studiului pentru măsurarea satisfacției grupului țintă în urma participării la activitățile proiectului, cât și pentru evaluarea activităților proiectului și a metodelor folosite, iar rezultatele obținute au fost folosite pentru a crea și disemina Planuri de acțiune pentru dezvoltarea educației, personalizate pentru fiecare județ. Studiul final este disponibil aici: Studiu Etapa II

 

 • Dotarea unităților școlare din cele două județe cu mobilier, teste de evaluare, echipamente IT

 

 • Realizarea Portalului de dezvoltare personală, care are rolul de a construi o rețea de experți în educație, de a pune la dispoziția acestora materiale educaționale, resurse deschise și de a oferi acces la specialiști și psihoterapeuți care să ajute cadrele didactice în activitatea cu elevii. Peste 100 de resurse educaționale au fost puse la dispoziția celor 325 de utilizatori

 

 • Realizarea a 2 traininguri pentru experții în educație non-formală și alți experți implicați, cu temele Cetățenie Activă și Educație antreprenorială.

 

 • Desfășurarea ședințelor de consiliere cu elevii din grupul țintă și realizarea Planurilor de Dezvoltare Individuală pentru aceștia

 

 • Desfășurarea de activități educaționale non-formale și utilizarea instrumentului de sprijin pentru activități antreprenoriale (Minimarket) pentru etapa finală a proiectelor dezvoltate în școli, respectiv postarea produselor realizate pentru comercializare.

 

 

 • Planificarea, organizarea și realizarea primei serii de materiale video pe teme de dezvoltare personală, cu experții din cadrul proiectului, dar și cu experții experți educaționali externi. Aceste materiale sunt disponibile atât pe Portalul de dezvoltare personală, cât și pe canalul de YouTube al proiectului.

 

 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Strategii de prevenire si combatere a fenomenului Bullying” – 220 participanti inscrisi, din care 197 certificati

 

 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor” – 220 participanti inscrisi, din care 164 certificati

 

 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Scoala incluziva-Tehnici aplicabile copiilor cu CES in procesul de predare-invatare” – 220 participanti inscrisi, din care 164 certificati

 

 • Organizarea și desfășurarea de activități creative – Affirmative Art workshops – pe parcursul lunii mai 2022, au avut loc 16 sesiuni de Affirmative Art în format fizic, la care au participat 17 școli din județele Prahova și Neamț, cu un total de 186 de participanți.

 

 • În perioada 23-27 martie 2023, în Oslo, Norvegia, 16 cadre didactice din judetele Prahova si Neamt au participat la schimbul de bune practici. Prin expunerea la un mediu educațional-cultural diferit, cadrele didactice au deprins cunoștințe utile despre integrarea unor strategii didactice care nu se limitează la cele din programa școlară, ci includ și competențe-cheie de dezvoltare personală, abilități active de învățare în materie de incluziune socială, comunicare în limbile străine, identitate culturală și creativitate.

 

 • Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă și la nivelul comunităților pe teme legate de educația incluzivă: rezultatele finale ale acetei activități sunt: pagină de Facebook cu peste 1300 de urmăritori, peste 480 de utilizatori ai site-ului de proiect, peste 1000 de utilizatori ai Portalului de dezvoltare personală, peste 3000 de vizionări ale canalului de YouTube al proiectului și 5 comunicate de presă realizate și transmise.

 

https://zest4edu.ro/

https://www.facebook.com/zest4edu

https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817

https://dezvoltare-personala.org/

 

………

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează  „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

EnglishRomanian